החזון שלנו

להיות המקור לידע בתחום התזונה, במטרה לקדם ולבצע שינויים
בפרופיל המזון ובהרגלי האכילה בטווח המידי ולאורך זמן